Prohledat tento blog

2013-01-06

Co právě čtu...Leonardo da Vinci: Nápady

Leonardo da Vinci je znám jako malíř, stavitel, konstruktér, teoretický vědec, badatel, anatom, hudebník, vynálezce, loutnista, ...prostě nedostižný renesanční MISTR. Ač ho jako jinocha chtěli mít právníkem, k tomu se nikdy nedostalo - od dětství měl svůj rozum, odmítal dogmata, dbal na vlastní úsudek. Daleko předčil své vrstevníky i svou dobu. Zběsile se vrhal do projektů, které svým perfekcionismem dotahoval k dokonalosti, ale málokdy je dokončil. Málo se ví, že i psal. Sám sebe za spisovatele nepovažoval; jeho texty jsou spíše drobnými prózami, jakýmisi zápisky. Každopádně odrážejí Mistrovu nezměrnou představivost a výtvarné nazírání světa.
Kniha Nápady, která vyšla v roce 2006 v nakladatelství XYZ, je tedy Leonardovým výborem z jeho próz.
A já jsem pro vás vybral ty, které mají blízko ke zde často opisovaným motivům a tématům.


Obecné pravdyKdo se ve sporu odvolává na autoritu, bere si na pomoc ne rozum, nýbrž paměť.
Hliněná nádoba se dá spravit před vypálením, po něm už ne.


Hádanky
Kozy budou dopravovat víno do měst. (MĚCH)
Les zrodí děti, které se stanou příčinou jeho smrti. (TOPŮRKO)
Mnozí budou z matky stahovat kůži a obracet ji naruby. (ROLNÍCI OBDĚLÁVAJÍCÍ PŮDU)


Bajky
Víno a Mohamed
Víno, božský nápoj z vinné révy, v bohatě zlaté číši na Mohamedově stole, se radovalo z té pocty, ale najednou je přepadly nepříjemné myšlenky , a tu si řeklo: "Co to dělám? Z čeho se raduji? Což nevidím, že jsem blízko své smrti, že opustím zlatý příbytek číše a vstoupím do ošklivých smrdutých dutin lidského těla, a tam se změním z vonné lahodné tkutiny v ohyzdnou a trapnou moč? A jako by tak velké zlo nestačilo, budu muset dlouho ležet v ohavných nádržích spolu s dalšími páchnoucími a zkaženými látkami vyšlými z lidských vnitřností?" Volalo k nebesům o pomstu za taková příkoří a o ukončení podobných hanebností jednou provždy, a jelikož ona zamě plodila nejkrásnější a nejlepší hrozny na celém světě, žádalo, aby alespoň nebyly zpracovány ve víno. A tehdy Jupiter způsobil, že víno, které Mohamed vypil, mu zamžilo svými výpary mozek tak, až v pomatení zplodil tolik chyb, ž že když vystřízlivěl, vydal zákon, aby žádný Asijec nepil víno.
A vinné révě s jejími plody byla ponechána svoboda.

Rolník a vinná réva
Rolník viděl, jaký užitek mu plyne z vinné révy a tak ji podepřel kolíky, aby se pnula do výše. Když sklidil hrozny, odstranil tyčky, spálil je a révu nechal spadnout na zem.

BroskvoňBroskvoň záviděla svému sousedu ořechu velké množství plodů, rozhodla se tedy učinit totéž a obalila se tolika plody, že se pod jejich vahou vyvrátila z kořenů, přelomila a skácela k zemi.

Ořech
Ořech při kraji cesty ukazoval poutníkům bohatství svých plodů; každý po něm hodil kamenem.

Pavouk a hrozny
Pavouk se zdržoval mezi hrozny a chytal mouchy, které se na hroznech živily. Přišlo vinobraní a pavouk byl spolu s hrozny rozmačkán.

1 komentář:

  1. I po těch stoletích stále aktuální myšlenky, to mně vždycky zarazí. Nic se nemění.

    OdpovědětVymazat