Prohledat tento blog

2013-03-28

Opožděná reportáž z Maškaření aneb TY DNES DOSTANEŠ!

Je faktem, že tady ty maškarní tancovačky by se měly odehrát v době karnevalové, tedy do počátku Půstu....nicméně, říkal jsem si, dlouho jsem nebyl za masku, tak co si nezablbnout...
Masky byly různé, bizarní, veselé i nápadité...

Šlo nás z domu povíce, celkem pětice. Byl tu úchylák, víla-poběhlice, Edith Piaf, I.N.R.I.
Edith Piaf alias Sonya
Joshua Nazaretský žehná mexické poběhlici...


Tancovalo se a veselilo, víno ubývalo jak samotná mladost noci
Víla anmálka


            
Tanečnice z Břeclavi vzbudily značnou pozornostNeznámá dáma byla sledována ÚchylákemVelmi nápadité - na maškarní do vinařské obce! BRAVO a díkyPopilo se a pojedlo, taky hodně tancovalo. Po čase jsem na baru smočil jazyk v moči starého asfaltéra nebo jak jsme tomu dehtu z Božkova říkali...u mých kumpánů v pití jsem však pochopení nenalezl a tak musel dopíjet většinu porce i po protistraně. Ach jo. Ještě že ty štamprle změnšili oproti dobám mého jinošství.
Spiritus vini mne obvykle směřuje k mírumilovnosti, i když výřečnost mne beztak ani v tomto démonickém opojení neopouští. Večer měl neočekávané ukončení, kterých bych se možná více a dále nezabýval, na tancovačkách občas padne pár facek....jenže pokud vám někdo na veřejnosti  vyhrožuje zabitím a přitom vás fyuzicky napadne, to celé kvůli investigativní činnosti v rámci novinářské práce, je třeba se k tomu postavit trochu jinak - ostatně, čtěte níže. Ach jo.
2013-03-24

Co právě čtu...Jak bezpečně pěstovat rostliny a chovat zvířata

Odborné nakladatelství Wolters Kluwer je vcelku dostatečně známo; jejich portfolium čítá skutečně značné množství odvětví, titulů a autorů. Autorka Naděžda Drásalová, odbornice na věci spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci, napsala knihu "Jak bezpečně pěstovat rostliny a chovat zvířata".
Útlá brožurka v měkké vazbě o necelé stovce stran obsahuje kapitoly zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví v zemědělství, a to jak v rámci rostlinné výroby, tak při chovu zvířat. Čtenář je postupně seznámen se všemi etapami několika druhů rostlinné výroby - jak co se týče polařiny, tak trvalých kultur, od setí či výsadby, přes agrotechnické operace až po samotnou sklizeň; není vynechána ani bezpečnost práce při používání hnojiv a chemikálií. V segmentu živočišné výroby zde najdeme statě o péči o malá, střední i velká zvířata, jako např. chov koní a skotu vč. ustájení, o chovu ryb, včel, psů, kožešinových zvířat a další.
V úvodní části, hned za obsahem, je praktický přehled nejdůležitejších právních předpisů, které se týkají tématu knihy a nebo se s nimi může čtenář potkat při řešení nejrůznějších tématických problémů.Zajímavá a docela zásadní je 3. kapitola o rizicích, která poměrně systematicky a podrobně rozebírá možnosti jejich vzniku a vlastně je hned v úvodu definuje. O pracovní době v zemědělství pojednává následující kapitola. Autorka v ní připomíná některá zásady, které jsou známy z praktické aplikace zákoníku práce, ale zaměstnavatelé je přitom ve změti paragrafů nemusí plně vstřebat - zde jsou však podány přesně a jednoznačně. Otázka pracovní doby je v zemědělském oboru vůbec důležitá - během roku totiž nastává několik období, kdy je nutno přicházet zcela na hranu jejích zákonných limitů a nebo je dokonce překračovat. Délka pracovní směny by za běžných okolností neměla přesáhnout9 hodin, v případě dohody se zaměstnancem lze toto navýšit až na 12 hodin, zejména v průběhu kampaní a sezóních prací. V případě těchto delších směn je zaměstnavatel povinnen zaměstnancům poskytnout odpovídající přestávku v práci a dobu odpočinku mezi směnami, např. ve dnech pracovního klidu. Kniha rozvádí problematiku doby odpočinku poměrně fundovaně a detailně, stejně jako v přilehlé stati zmiňuje náležitosti evidence pracovní doby.
Čtenář, kterým může být jak zaměstnance toužící po vzdělání, tak i na druhou stranu zaměstnavatel, se dále také dozví úskalí povinností na úseku zajišťování bezpečnosti práce - autorka za stěžejní považuje záležitost osobních ochranných pomůcek (rukavice, brýle, čepice, přilby aj.) a ochranných nápojů (v létě chladivé, v zimě horké čaje a káva atd.). Zmíněna je též povinnost lékařských prohlídek a školení o bezpečnosti práce pro zaměstnance, která bývají často z obou stran opomíjeny. V dalších kapitolách jsou rozebrány úskalí pracovních úrazů, jejich ohlašovacích povinností a záznamů o nich, případně náhrada škod. V hlavní kapitole věnované konkrétním sezóním pracem se z pohledu rizik, bezpečnosti a prevence seznámíme s předjarními pracemi, ochrannou rostlin, jarními pracemi a žněmi. V rámci rostlinné výroby následují posklizňové operace, úklidy a skladování úrody a podzimní operace. V rámci kapitoly je několik vzorů místních provozních bezpečnostních předpisů, což vedoucí pracovníci a majitelé farem jistě ocení. Následuje kapitola o bezpečnosti práce při chovu zvířat, kde je nejprve obecný úvod a následně na to jsou rozebrána specifika chovů zvířat podle druhů (koně, skot, prasata, ovce, kozy, ryb, včel, kožešinových druhů, ale také psů apod.). Jak část týkající se rostlinné výroby, tak chovu zvířat obsahuje bohatou škálu autentických příkladů z praxe, tedy povětšinou odstrašujících příkladů jasného porušení pravidel bezpečnosti při výkonu práce s podrobným popisem průběhu nehod a zranění.
O tématu vyjde v některém z jarních čísel Vinařského obzoru podrobnější článek s příhledem k části rostlinné výroby, resp. vinohradnictví a sklepního hospodářství. Kdo bude mít zájem se s tématem seznámit scela podrobně, v e-shopu redakce je kniha k mání.

2013-03-03

Co právě čtu...Desatero domácí ekologie

Desatero domácí ekologie je zcela nepochybně určitým bestselerem. Drobná brožurka o cca 150 stranách vyšla poprvé snad někdy v polovině devadesátých let a od té doby se dočkala několika lehkých přepracování a doplnění a to hned v šesti vydáních péčí ekologického institutu Veronica.
V úvodu je připomenuto, že jakýmsi předvojem knížky byl leták vzniknuvší někdy před 20 lety, který autoři přinesli mezi přátele a předložili jim jej k připomínkování. I věru se za ta léta vyvinul z letáku v knihu.

Publikace přináší zájemcům , jimž nechybí dobrá vůle a radost z hledání, desítky drobných i větších nápadů a inspirací, jejichž smyslem není spasit svět nebo předložit "jediné pravé" návody. Jde spíše o nalézání smysluplných možností, jak šetřit životní prostředí a zároveň svoji kapsu i svědomí (z úvodního slova knihy)


Kniha je velmi dobře koncipována, a i po stránce grafické, zejména ilustrací (díky, Rostislave Pospíšile!), je pěkné připravena. Obsahuje tyto kapitoly: ENERGIE - VODA - NAKUPOVÁNÍ - OVZDUŠÍ - ODPADY - DOPRAVA - ZAHRADA - POTRAVA A ZDRAVÍ - PŘÍRODA - GLOBALIZACE A LOKALIZACE. V závěru je pak adresář Sítě ekologických poraden a prezentační dvoustrana o aktivitách vydavatele knihy.

Trojice autorů (Mojmír Vlašín, Petr Ledvina a Aleš Máchal) odvedla kus pěkné práce, protože ač jsem před více než 10ti lety četl jedno z jejich starších vydání, to nyní poslední jsem si s chutí a s pocitem doplnění znalosti některých souvislostí a připomenutí dříve známého a pak již zapomenutého, přečetl svižně též. Kniha tentokrát po šesté vyšla v rámci projektu "Enviromentální poradenství jako nástroj individuálního dalšího vzdělávání. Aktivně, profesionálně, místně zakotveně." Bližší informace o knize nebo o jejím vydavateli najdete na www.veronica.cz

2013-03-02

Televizní noviny 2. 3. o Němčičkách - AKTUALIZACE

http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-2-3.html

V čase 23:32 až 26:45 je to asi nejzajímavější z hlediska dění u nás na dědince. Jsem zvědavý, jestli se tento link objeví i v rubrice "O nás" na webu www.nemcicky.cz - výběr pro to, co se sem umístí, bývá totiž značně selektivní (mám s tím osobní zkušenost).
Celá věc blízce souvisí s článkem, který loni na mém blogu vzbudil největší rozruch a katapultoval jeho denní čtenost do vysokých trojciferných čísel. Věci byly tedy posunuty dále (i samy, bez dalších mých intervencí) a postupně se odkrývají souvislosti, o kterých neměli ani lehce zasvěcení nejmenší tušení.
Nezbývá než konstatovat, že spravedlnost snad dojde svého, ať už verdik státního zástupce či případně soudu, bude jakýkoli.
Jen bych opravil redaktorku, že ve zkratce P. S. není za prvním písmenem skryto křestní jméno Pavel, ale Petr. I když tato záměna kouzlem nechtěného sděluje cosi podstatného mezi řádky :-)
----------------------------------------------------------------
(doplnění ze 3. 3. 2013)
Včera večer a dnes během dnes jsem dostal množství SMS a mailů a zaznamenal spoustu reakcí z blízkého i vzdáleného okolí k tématu nyní již nejspíše nechvalně prosluslé bobové dráhy. Jednu z nich, protože je pojata šířeji, si dovolím zde doplnit k včerejšímu příspěvku - je od jednoho zemědělce z východočeského regionu, který se aktuálně potýká s mafiánsky připravovaným územním plánem:
"Dobrý den, vážený pane inženýre, včera jsem v TV zaznamenal problém pana starosty z Němčiček a vzpomněl jsem si na Vás s bobovou dráhou. Podle mne ideální stav, když někdo podvádí a krade, měl by jít sedět a tvrdě tam pracovat - nebudeš pracovat - nedostaneš najíst. Včera mi volali z kanceláře ombudsmana. Dal jsem tam podnět na přeložku silnice I/14, kterou místní vrchnost za politické pomoci statutárních zástupců města čtrnáct let umísťuje na mé pozemky. U soudu jsem v Brně prokázal, že není po mých nemovitostech v žádném územním plánu. Ombudsman sdělil, že to vypadá na zahájení vyšetřování. Co se týká územního plánu, utvořili jsme petiční výbor a tlačíme na obchvat našeho města jak na místní, krajské i ministerské úrovni. Za mé aktivity se mne rada města pokusila vyhodit ze zaměstnání, za to, že hájím svá práva! Protentokrát neuspěli, nicméně to proběhlo i zastupitelstvem - zastupitelé kupodivu protestovali. Hezká padesátá léta, podle pana starosty však ne, ani zkorumpované satelitní městečko přes mé pozemky také prý ne. Takovíto politici by měli končit jako starosta Němčiček. Začal jsem si více zajišťovat farmu po úředních cestách zaregistroval hospodářství, chlévy, pořídil pár zvířat. Spolupracuji s lidmi, kteří se mi snaží pomoci. Měl jsem trochu štěstí v neštěstí na spolupráci. Jsem nyní chráněn i petičním zákonem, což je také dobré. Těžko říci, co ustojím a co ne. Rozhodně katastrofální seznámení s tajným územním plánem jsem přežil. V podstatě to odnesl hlavní úředník územního plánu - neoznačil informaci jako důvěrnou. To je snad vše, co jsem Vám chtěl pro tuto chvíli sdělit. Budu uvažovat u návštěvě u Vás, pravděpodobně však až zaseji jařiny. Tady bývá v posledních letech na jaře sucho i šedesát dní.
S pozdravem JŠ
Docela síla, co říkáte? Je vidět, že padouši jsou všude a není radno jim ustupovat. Člověk by měl svobodně a se ctí hájit svá práva a zájmy a v případě potřrby i jiných.
Jsem rád, že první epizodu s podbočkovou epizodou jsem zrušením té části územního plánu u soudu ustál a vyhrál, je nicméně už nyní jisté, že spekulanti, co v místě skoupili pozemky a iniciovali změnu územního plánu, budou i v blízkém či vzdáleném budoucnu chtít ukojit své mamonářské choutky a uspokojit sociálně-inženýrské touhy takže není na místě se příliš uchlácholit.


Celá kauza dotačního podvodu okolo bobovky, ač proběhla regionálním tiskem či většími deníky a také televizemi s celostátní působností, pominula jeden poměrně zásadní, v jiných případech vždy připomínaný fakt a to politickou příslušnost hlavního aktéra, který nekomunikuje s médii a odkazuje na svého právníka. Jeho domovským přístavem je ODS, kde je předsedou oblastního sdružení na Břeclavsku a dřívějším kandidátem např. do krajských voleb či do Poslaneské sněmovny, takže žádný řadový člen. Je škoda, že kamarádi z jeho party jej již dříve nepřemluvili, aby vzal rozum do hrsti a přestal blbnout. Kdyby dostál všem svým závazkům a nesnažil se chyby hodit na nevinného důvěřivého naivku, nemuselo na něj být v průběhu tohoto týdne podáno jedním z věřitelů několikastránkové trestní oznámení s přílohami čítajícími asi půlmetrový štos dokumentů v šanonech. Prý pouze v kopiích, originály mají být kdesi pečlivě uschovány...Tuším, že toto už nebude práce diletantů a amatérů, ale pečlivě připravená ofenzíva...