Prohledat tento blog

2012-11-26

Arogance za moje peníze aneb tvrdošíjný úřední šiml – a kdo jej platí?


Tak si představte, že zjistíte, že na vašem pozemku je bez VÝSLOVNÉHO SOUHLASU vlastníka pozemku umístěna stavba, na kterou investor stavby dostal evropské, státní a krajské dotace. Vyzvete tedy investora (písemně, na doručenku), aby vám předložil nájemní vztah k pozemku, na základě kterého dostal dotace, aby stavbu postavil. Během pár dní se vám dostane bezelstné odpovědi, že k uvedenému pozemku nemá žádný nájemní vztah. Ptám se tedy, jak je možné, že Rada ROP Jihozápad se sídlem v Brně, na takový projekt odsouhlasila příspěvek bezmála 12 miliónů korun, když projekt nebyl krytý vlastnictvím a nebo nájemními smlouvami?
Řeknete si, dobře, chyba se stala, půjdu se poptat na Stavební úřad, nahlédnout do dokumentace stavby, na základě čeho vydali povolení atd.

Níže uvádím popis mé poměrně krátké epizody ze dne 21. listopadu na Stavebním úřadě MěÚ Velké Pavlovice (kurzívou je můj komentář, osoby a obsazení – RS alias Richard Stávek, úředník RP alias Roman Pláteník, osoba pověřená řízením Stavebního úřadu):
RS: Dobrý den!
úředník Roman Pláteník, osoba pověřená řízením, vyřizuje občana přišedšího přede mnou
občan odchází.
úředník RP neodpovídá na pozdrav, ale alespoň tupě naslouchá.
RS: Přišel jsem se podívat na spis, který jsem poptával minulý týden. (úředníkův pomocník p. Stehlík mi totiž týden před tím sdělil, že spis je v archivu a hodinu a půl před koncem úředních hodin by jej nestihli nalézt a připravit k nahlédnutí. To ale znamená, že mají v archivu neskutečný bordel. Jakýkoli dokument by neměli hledat déle než 5 minut)
úředník RP jde mlčky po spis, který je podezřele útlý (s ohledem na to, že šlo o projekt financovaný ROPem Jihovýchod v celkové hodnotě kolem 20 miliónů).
úředník RP (rozkládá situační nákres a pár bezvýznamných dokumentů): tady toto je samotná dráha, a tady toto je zakreslení do pozemků (vyjmenovává banality, které musí být jasné každému,  kdo se byť minimálně na podobné jednání s potenciálně korumpovaným úředníkem připraví a má i zanedbatlené zkušenosti z kartografie)
RS: hmno.
úředník RP: konkrétně kde máš pozemek? Tady jsou vypsaný všecky ty pozemky…a všem jsme to posílali. 68, to je tady, jak je to občerstvení (úředníkovi se chvěje hlas, podobně jako před více než rokem, kdy mi při jiném řízení oznamoval udělení pokuty, kterou mu v odvolacím řízení jeho nadřízený orgán rozcupoval na kousky, v několikastránkovém textu z něj udělal pitomce, poslal mu to na začátek a dotyčný pak s hanbou raději nechal celou věc vyšumět promlčením do ztracena), tam jsou už nějaký parcely…
RS: Můj pozemek má parcelní číslo 2182/142 (a nachází se na samém dojezdu bobové dráhy, dodávám nyní pro upřesnění)
úředník RP: Kopřiva. To´s ale od něj musel koupit, ne?
RS: Ano, to jsem koupil (kua, to se snad stává, ne, že se kupuje a prodává!)
úředník RP:až po vydání toho…
RS: no
úředník RP: ono to bylo tuším i poslaný, můžu ti ukázat doručenku. To je ten Kopřiva, jo?
RS: ano.
úředníček listuje a nemůže to jako najít.
úředník RP: (vítězoslavně) Máme doručenku zpátky (já dodávám – zde v tomto případě fikce doručení po uplynutí lhůt není)
RS: dobře, ale co jste mu posílali?
úředník RP: no povolení!
RS: no na to povolení bych se rád podíval
Úředník RP: no jako ty nemáš zas oprávnění k povolení…to povolení bylo vydaný na určitý lidi a ty si už můžeš jen nahlídnou do dokumentace.
RS: ha ha ha. Dobře. Mám tedy poslat písemnou žádost?
Úředník RP: jako na co?
RS: Chci vidět to povolení, protože…
úředník RP: ale ty nemáš dů…já ti nemožu…já ti musím ofotit a začernit iniciály zmíněných lidí…
RS: V pohodě, začerni. To je jedna věc, druhá věc je, že vy jste to sice posílali posílali majitelům pozemků, každopádně se domnívám, že tam bylo třeba doložit asi nějakou nájemní smlouvu k dotčeným pozemkům, ne?
úředník RP: stačí souhlas.
RS: a ten souhlas máš?
úředník RP: no ti říkám, se posílal ten územní souhlas.
RS: územní souhlas..jo tak. Takže vlastně investor postavil stavbu na pozemku cizího člověka aniž by měl jeho souhlas.
úředník RP: ale ten souhlas byl posílaný těm lidem (úředník je asi úplné pako. Zřejmě se domnívá, že ON odsouhlasuje vše a od koho má doručenku, že jeho lejstro obdržel, ten automaticky, pokud se neozve, souhlasí. Kua kde to jsme???)
RS: no počkej, ale ten majitel musí dát souhlas, ne že ty jim oznámíš územní souhlas Stavebního úřadu.
úředník RP: no to ale bylo v roce 2008.
RS: no…a co.
(úředník listuje lejstry)
úředník RP: …a na začátku roku 2008. Ty souhlasy měl, akorát já tu mám jednu tu smlouvu… vzorovou…a ty ostatní má mít ten investor. Já tu mám nějakou paní Kubicovou. Já jsme nechtěl všecky smlouvy. Mně stačila jedna jako vzorová. Mám tu s paní Kubicovou. Ty ostatní jsem už nechtěl. Takže to musí mít ten kdo žádal…
RS: Dobře. Žádám tedy teď a tady o kopii vámi vydaného územního souhlasu co jste rozeslali lidem, protože bych se s tím rád seznámil. Počkám si na to teď. (bylo asi půl hodiny před koncem úředních hodin)
úředník RP: Nepočkáš, ty si podáš písemnou žádost a já ti do třiceti dnů na to dám informaci.Protože já to to musím ofotit a začernit. (svatá prostoto!!! 30 dnů!). protože nemožu sdělovat datumy narození a takové osobní údaje.
RS: dobře, ale teď je 16:30 a můžete mi tu kopii připravit nyní, jste tu na to dva.
úředník RP: nemůžu to udělat teďka, protože nemám písemnou žádost a ty si ji musís zaevidovat na podatelně. A já nemám povinnost ti dělat něco na počkání.
RS: dobře,…
úředník  RP: pokud se tu takto chceš bavit,…
RS: … tu žádost…
úředník RP: tak to se budeme opravdu bavit jinak. (to zavání nějakým zastrašováním nebo co...)
RS: jo táák. Dobře.
úředník RP: já ti vycházím vstříc maximálně, tady toto jsem ti vyhledal v archivu (pár mapek a nicneříkajících schémat zakreslení bobové dráhy přes parcely, v podstatě vyvrhnuté torzo spisu, ale nikde žádné textové materiály vydané Stavebním úřadem a nebo žádosti ze strany investora.) a donesl jsme ti to ukázat (a já nevychovanec se před ním neklaním!! MEA CULPA. MEA MAXIMA CULPA) Jako nevím o co se ti jedná. Pokud ty máš někde pozemek a myslíš že to máš na pozemku, tak si to nech vytyčit, a zjistíš…
RS: ne, pozor, vytyčení není třeba, v této trati již v polovině 90. let proběhly jednoduché pozemkové úpravy, kdy byly pozemky vytyčeny. Evidentně je stavba bobové dráhy na mém pozemku, ostatně to vyplývá z tvého sdělení, že jste obesílali Milana Kopřivu územním souhlasem.
úředník RP: jako toto ale nemůžeš řešit se Stavebním úřadem, ale s tím, kdo ti prodal ten pozemek, pokud to tam bylo.
RS: ale já to budu řešit se stavebním úřadem, protože mám dojem , alespoň z toho, co jsem o tom do teďka zjistil, že vydání územního souhlasu nebylo v souladu s tehdy platným územním plánem.
úředník RP: dej si písemnou žádost (došly argumenty, s tímhle nepočítal)
RS: nebo se domníváš, že to bylo vydáno v souladu s územním plánem?
úředník RP: to tam nezasahovalo, protože vinice pod tím zůstaly.
RS: no počkej, na to se neptám, já se ptám, jestli bylo vaše vydání územního souhlasu v souladu s platným územním plánem?
úředník RP: Územní plán je, že jsou tam vinice a vodní plocha.
RS: ehm
úředník RP: a ty tam zůstaly. Toto je doplňková funkce. Tak jak je např. oplocení vinohradu, tak toto je bobová dráha.
RS: ke klučení vinic tam ale stejně došlo. Hned na první terase odspodu.
úředník RP: To je věc toho, kdo tu vinici klučil (předseda místní buňky ODS, dodávám, a bez územního řízení, což je zajímavé – vinice ustupují Disneylandu, O TEMPORA, O MORES)
úředník RP: …máš přece plno věcí, že se změní na ornou půdu.
RS: hm, dobře.
Stavba samozřejmě nezasahovala do terénu :-) Jen rozhrnula tělesa teras v erozním svahu vátých spraší...těšíme se na viděnou v povodí Dyje, Moravy a Dunaje během pár následujících desítek let...Jo a víte že tady ta chujovina za 20 mega byla postavena jen na ohlášku? Žádné stavební povolení, které chtějí po každé boudě či rekonstrukci sklípku...ohlášku! Čtete dobře :-) kdo umí, ten umí. Jenže na každou svini se vaří voda. Navrhuji zbourat, odvést do šrotu a za utržené drobné alespoň mírně uspokojit věřitele celého projektu. Foto květen 2010.
úředník RP: no jako ale ta funkce těch pozemků neomezuje to, aby se obdělávaly dál. Nebo ty máš dojem , že jo? (ano, mám. Vesměs většina z pozemků pod půdorysem bobové dráhy je neobdělávatelných – protože nepřístupných kvůli dráze výtahu na jedné straně a dráze sjezdu na straně druhé.) …maximálně odsud co je nahoru..nebo tuším tak to tam je…takto je to…to je nahoru..tak v tomto pásmu došlo k nějaké úpravě terénu, jinak se tam do toho terénu přece nezasahovalo? Nebo počkej, zasahovalo?
RS: to je mě vcelku jedno. Mě zajímá stav mého pozemku.
úředník RP: ale ne, já se teď ptám jako tak (člověče, nejsem u výslechu, ty tu sedíš za mé daně!!!).
RS: Do terénu se samozřejmě zasahovalo – výtah nahoru přece rozhrnul terasy.
úředník RP: tady jak je ta dráha, tak si myslím, že ne. Terén se změnil jen…
RS: tady nedje přece jen o terén, Tady jde o i o vzhled krajiny atd. (doplňuji, že Stavební úřad dal územní souhlas i přesto, že bobová dráha zasahovala do nadnárodního biokoridoru pro migraci zvěře…a kdo byl někdy poblíž, jistě dosvědčí, že hlahol hysterických děvčátek a připodělaných borečků na začátku sjezdu spolehlivě eliminuje jakoukoli migraci zvěře v náležitém okolí).
úředník RP: tím pádem toto využití tady těch pozemků zůstalo stejné.
RS: no, já mám na věc názor takový, že vaše rozhodnutí o územním souhlasu bylo vydáno mimo územní plán, je tedy otázka, co je tam v textu přesně uvedeno,…
úředník RP: pokud máš jako dojem tady toto, tak to bylo v roce…na začátku roku 2008, což už uběhly nějaké lhůty, takže to můžeš napadat jedině soudně.

RS: samozřejmě….tady o tom ústním jednání zde bych rád sepsal protokol…

úředník RP: …si sepiš co chceš. Já jsem žádné jednání s tebou nesvolal, ty jsi sem došel, já jsem ti ukázal projektovou dokumentaci, takže ty pokud něco chceš, tak si napiš žádost (Romane, probuď se, copak jsi hluchý a neslyšíš, že ti zvoní hrana? )..Já jsem si tě sem nesvolal, takže nemám důvod vést s tebou nějaký protokol. Ty´s požádal o nehlédnutí do projektové dokumentace, to jsem ti ukázal.
RS: pokud občan přijde na úřad, má možnost o jednání s dotyčným úředníkem nechat sepsat záznam…
úředník RP: já s tebou ale žádné jednání nevedu (ty jo, tak já mám asi fantas!), ty ses přišel podívat na projektovou dokumentaci, tu jsme ti ukázal.
RS: ne, ne na projektovou dokumentaci, já jsem chtěl veškerou dokumentaci k projektu včetně územního souhlasu, takže celý spis.
úředník RP: územní souhlas jsi neřekl (to je na potlamě – přede mnou jej držel v ruce, mohl jej podat k nahlédnutí, jako ostatní dokumenty, to už je totální ztráta soudnosti).
RS: sakra vždyť jej máš v ruce!
úředník RP: ale já ti jej nemůžu ukázat! Osobní iniciály lidí, datumy narození, adresa, to já ti nemůžu přece ukázat! To by se ti líbilo, abych ti sděloval datumy narození cizích lidí?
RS: nene, mě je to vcelku jedno..
úředník RP: no tak!
RS: dobře, takže říkáš 30 dní?
úředník RP: tak já mám na vyřízení 60-90 dní.
RS: (smích) … dobře, dobře…Takže já jdu, nashledanou…
(pozdrav opět bez odezvy. O TEMPORA, O MORES!)

Neorientuji se tak dokonale ve správním řádu, ale asi si jej nastuduji více v detailech. Vzhledem k tomu, že osoba pověřená vedením Stavebního úřadu ve Velkých Pavlovicích je v tomto případě ve střetu zájmů (kryje společníka ve společnosti s ručeným omezením = toho kdo na mém pozemku načerno provozuje stavbu realizovanou z evropských a jiných dotací), nutno uznat, že má důvod kolem sebe sekat, když mu občan klade nepříjemné otázky, zejména ke kauze staré pár let.
Jo a víte, že jsme se tady na ten tunýlek všichni skládali? Nedobrovolně. Na Národní divadlo to bylo bylo aspoň dobrovolně, dnes si ani to nemůžete vybrat…
Uááááááááá!!!!!
Nejhorší na tom, je, že to není první má zkušenost na tomto úřadě, kdy odmítali ukázat nějaké projektové dokumenty, naposled na počátku roku 2011 jsem zde byl jménem občanského sdružení nahlédnout do spisu jistého územního řízení - vyloženě pro orientaci v okolnostech zákona o svobodném přístupu k informacím, protože jsem obdobný proces předtím ještě neabsolvoval - a to bylo ve lhůte těch cca 30 dní, kdy má kdokoli z veřejnosti právo na stavebním úřadě do spisu a dokumentů nahlížet - toho dne, i přesto že ve lhůtě, podklady na úřadě k dispozici prostě nebyly.
Po tady té blamáži s (ne)slavnou bobovkou (viz též reportáž v ČT1 na sklonku první poloviny listopadu v rubrice Události v regionech - Brno) v Němčičkách by mne zajímalo, jak kvalitně odvedenou práci předvedli úředníci u jiných projektů. Stálo by to za sondu.

2012-11-25

Co právě čtu..."Zákon o vinohradnictví a vinařství - komentář"

Ve specializovaném vydavatelství Wolter Kluwer vyšla v letošním roce cenná pomůcka pro tuzemské vinohradníky a vinaře - publikace komentující současné právní předpisy týkající se vinohradnictví a vinařství v České republice. Tým autorů (Tomáš Rada, Jana Tkáčiková, Ondřej Kunc), zkušených a erudovaných odborníků na legislativu, se zhostil úkolu, který na dvou stovkách stran a v tvrdé deskové vazbě osvětlí a přiblíží často nejednoznačně znějící paragrafovou podobu tohoto zákona.
Kniha je strohá, ale tím přehledná - s ústředním tématem není možno pojit např. obrazovou dokumentaci apod. A tak v úvodu, hned za přehledně členěným obsahem nalezne čtenář velmi užitečnou pomůcku - seznam použitých zkratek - a to jak v samotných citovaných odstavcích textu zákona, tak i v autory doplněných a vysvětlujících komentářích. V samotném závěru knihy je další z užitečných pomůcek pro častou práci s knihou a detailní studium - rejstřík, součást, která je tak často i v odborných knihách opomíjena a nebo nedobře zpracována.
Kniha v péči redaktorů vydavatelství Wolter Kluwer je však pečlivě zpracována. Samotné citace zákona jsou tučně, za nimi vždy následuje text komentářů k jednotlivým odstavcům. Menším písmem je pak v případě potřeby doplněna judikatura ke konkrétním případům. Mezi textem je pak množství tabulek, které doplňují přehlednost informací v knize.
Publikaci třeba doporučit k pořízení do vinařovi knihovny.

A na závěr drobné PR oznámení: Knihu si můžete pořídit např. osobně v redakci Vinařského obzoru, tamtéž mailem či telefonicky a nebo v e-shopu na www.vinarskyobzor.cz. Cena je 360 Kč vč. DPH :-)

2012-11-06

Valentýn na vědomost dává aneb úterní reklamní vsuvka

Máte kozu? Nebo kozy? A myslíte, že projevily touhu být takzvaně pokryty čili okozleny? V tom případě je vám a vaší koze/kozám u nás na dvorku k dispozici náš Valentýn.Ale po jedné, Valentýn není stroj! Na rozdíl od mladíka Mlsoně, který se letos v lednu přesunul do skvělých sušených klobásků, zvládne maximálně dvě pokrytí za hodinu. To víte, kozí kopulace je velmi vyčerpávající akt.
Pokrytí Valentýnem je zaručené, dosud jsme neměli reklamaci. Kozy jím oplodněné mívají 1 až 5 kůzlat. Kvalita je tedy vysoká (a cena za jeho službu mírná).
Uvědomil jsem si, že by to chtělo nějaké ilustrativní video. No snad někdy jindy, vlastně nemám aktuálně nic v zásobě. 

2012-11-05

Jak nepiju burčák, tak...

toto nejde neuveřejnit :-)
lituju poctivé páleničáře, jejichž obchody utrpěly ztráty kvůli metanolové aféře.
už i proto, že jsem se do jejich řad kdysi počítal také.

foto jsem obdrzel mailem, autora neznam a timto se mu omlouvam za vyuziti fota...
Burčák neoblibuji, ale je faktem, že šlo první alkoholický nápoj, z kterého jsem se opil, ano, někdy koncem sedmdesátých let. Nyní požívám jen vlastní, přímo ve sklepě a to jen na ochutnání z technologických důvodů. Jediný, kterého se napiji z gustem a lokám jej, je ten bagový....

2012-11-02

Drůbeží genocida a jiné masakry - citlivé povahy neklikat!

Takto to u nás vypadá, když si obdivovatel našich vín přeje ke sklence našeho vína hostům ve svém restaurantu podávat našeho kohoutka-půlročka a nebo naše husičky co se pásly u nás v humně. Vinařovo menu a la Němčičky!...a tak to vypadá, když naše Stanislava manipuluje s betonovým žlabem, ten ztratí rovnováhu a budoucí zraněná se jej snaží udržet...fraktura posledního článku palce, nehet odstraněn.


2012-11-01

Něco, co jsem dlouho nepil

Asi v půlce října se mi náhodou dostala do rukou (no ano, byl to dar přímo od výrobce, to si vinaři holt mezi sebou občas dělají...) lahvinka již letošního, tedy z ročníku 2012. Ale ne, nešlo o SM víno, vinař si pohrál. Nu, otevřemež je!Adjustáž je decentní a typicky jednoduchá, jak je u Mádlových již tradiční - žádné zadní vinětky se sáhodlouhými litaniemi, prostě zákonné údaje a je to. Na jedné jadiné vinětě si tedy přečteme, že výrobcem je Hana Mádlová a sklepmistrem tohoto vína David Mádl. Po krátké debatě s tím, kdo u tohoto vína sice není v popředí, ale stejně tam někde je, s Frantou, o autentičnosti vinařského přístupu se dozvídám, že "Mullerek byl ale s kvasinkami". Což o to, pokud to byly jen ty kvasinky, ale z jiskrnosti vína, které bylo ještě před několika týdny hroznem, nepřestávám kroutit hlavou. Ale co, um technologi!
Co se týče barvy, mám přece jenom asi jiné šablony, ale i tak, barva je dosti nízká. Jistě, barvu skutečně nemá cenu nechat zbytečně řešit, k vínu zejména čicháme a hlavně jej pijeme.
Vůně je velmi výrazná, neskutečně "štavnatá" a přímo vybízí k prvnímu doušku. Jenže, voní takto hrozen milerky? Ne. Toto je arteficiální vůně, ač mistrovsky zvládnuta moderními podpůrnými prostředky současné enologie (hezky si do industriálních zákoutí našeho oboru popíchl kolega dvoudubák zde). Vůni si víno pěkně pevně drží a lze očekávat, že bude jedním z hlavních atributů budoucího marketinkového propojení.
Chuť jde ruku v ruce s vůní - co slibuje, to i dodrží - naivní, milá a bezstarostná teenegerka. Vysmátá, koketující - na větší smysluplnější popovídání to asi nebude. Ano, víno je jistě pitelné, ale až příliš expresivní ve své úvodní části, ale spíše kratší v dochuti. Rozptýlí, rozveselí, ale na větší hloubání nebude. Ostatně, takto i pro tento účel bylo vyrobeno - rychlé vypití, nejlépe do velikonoc.
Snad jen na závěr, jde o moravské zemské víno, je suché, má 12% alkoholu a šarže má číslo 1201.
Cenu neznám, šlo o dar, třeba vzoreko kterém se dá napsat zde.
Víno je to dobré, sice na můj vkus více arteficiální než naturální, ale dobře se pije, šlo o ne nepříjemnou změnu z toho, co u nás doma na stole převládá.