Prohledat tento blog

2012-11-25

Co právě čtu..."Zákon o vinohradnictví a vinařství - komentář"

Ve specializovaném vydavatelství Wolter Kluwer vyšla v letošním roce cenná pomůcka pro tuzemské vinohradníky a vinaře - publikace komentující současné právní předpisy týkající se vinohradnictví a vinařství v České republice. Tým autorů (Tomáš Rada, Jana Tkáčiková, Ondřej Kunc), zkušených a erudovaných odborníků na legislativu, se zhostil úkolu, který na dvou stovkách stran a v tvrdé deskové vazbě osvětlí a přiblíží často nejednoznačně znějící paragrafovou podobu tohoto zákona.
Kniha je strohá, ale tím přehledná - s ústředním tématem není možno pojit např. obrazovou dokumentaci apod. A tak v úvodu, hned za přehledně členěným obsahem nalezne čtenář velmi užitečnou pomůcku - seznam použitých zkratek - a to jak v samotných citovaných odstavcích textu zákona, tak i v autory doplněných a vysvětlujících komentářích. V samotném závěru knihy je další z užitečných pomůcek pro častou práci s knihou a detailní studium - rejstřík, součást, která je tak často i v odborných knihách opomíjena a nebo nedobře zpracována.
Kniha v péči redaktorů vydavatelství Wolter Kluwer je však pečlivě zpracována. Samotné citace zákona jsou tučně, za nimi vždy následuje text komentářů k jednotlivým odstavcům. Menším písmem je pak v případě potřeby doplněna judikatura ke konkrétním případům. Mezi textem je pak množství tabulek, které doplňují přehlednost informací v knize.
Publikaci třeba doporučit k pořízení do vinařovi knihovny.

A na závěr drobné PR oznámení: Knihu si můžete pořídit např. osobně v redakci Vinařského obzoru, tamtéž mailem či telefonicky a nebo v e-shopu na www.vinarskyobzor.cz. Cena je 360 Kč vč. DPH :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat