Prohledat tento blog

2013-04-17

...a zase to Toskánečko

Nemohu odolat a nedat sem výňatek z mailu, který jsem dnes obdržel jednak v návaznosti na můj mail ze včerejška o úžasném objevu jedné vědecké práce bizarního tématu (MZLU Brno, ZF Lednice, Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů - Současnost pěstování a vinifikace modrých odrůd révy vinné v regionu Modré hory - Michaela Pekaříková) a druhak asi také v reakci na včerejší vysílání TV Barrandov z našeho kraje, které můžete shlédnout zde.


"Dobrý den, děkuji. Tak to je úspěch, že se ten uměle vytvořený region dočkal už i vědeckého zájmu a zpracování! Po včerejšku jste zas o něco slavnější a v té souvislosti mi celý ten konstrukt zapadá do sebe: bobová dráha v Modrých horách; tedy jeden nesmysl vedle druhého nesmyslu... Ono to všechno má původ v upocené snaze vytřískat, co se dá. To by chtělo spíše nějakou sociologickou práci: proč právě v těchto obcích??? Musím se doznat, že už mě popadaly "rasistické" úvahy o chamtivosti dolsky mluvících obyvatel hanáckého Slovácka; tedy, že my=Hanáci jsme více konzervativní, méně hamižní a máme větší úctu ke své domovině. To se ale omlouvám Vám a všem, kdo žijí v MH a nemají s takovým přístupem k životu nic společného. Do Modrých hor by se nikdo z HS cpát neměl, protože naše vlastní kultura a dějiny jsou natolik bohaté (a navíc nemáme přebytek hořčíku :-) ), že nějaký "kunstkonstrukt" je jen pro lidi, kteří o tom nemají ani páru – viz šlechtitelka ve Velkých Pavlovicích jako "malé Toskánsko"(ještě nedávno jsme slyšeli o miniaturním Toskánsku – to tehdy bylo k mikroregionu MH), protože to prý připomíná italskou krajinu... (což takhle hanáckoslováckou stavbu v Toskánsku, jehož krajina nám připomíná HS? Jsem zvědavá, kdy přijde např. na Burgundsko – vždyť i Masarykův životopisec Alan Soubigou přirovnává krajinu Kloboucka k tomuto francouzskému regionu, který jisté analogie – ve srovnání se stále propíraným a absolutně nepodobným Toskánskem – má ). Je i doklad toho, že lidé, kteří se nějak dostali k penězům (ať už zlodějinou nebo svou vrozenou "monetární psychologií"), teď své finance pumpují do staveb-přestaveb, které odpovídají jejich kulturnosti a vkusu. Takže tu máme Disneyland. Z rozhovorů s kolegy vyplývá, že např. opilé sklepy jsou asi nejstrašnější "vinařskou" novostavbou v oblasti HS a Moravského Slovácka. V Hustopečích sice nebylo dosaženo ještě takové míry dehonestace, ale také se zde neulívají. Nám tu teď vzniká sklep (na místě lisovny z 18. století, srovnané se zemí) U Sv. Václava, další nefalšovaná obluda. Mějte se krásně, přeji pevné nervy a až bude mít cestu, tak se stavte (=to je aspoň slovní hříčka!)"
 
A co uvádí abstrakt k bakalářské práci (zmíněno v úvodu), nejpravděpodobněji psaný autorkou? Bakalářská práce pojednává o nejčastěji pěstovaných modrých odrůdách na území Modrých hor, které jsem v této práci uvedla a popsala. Uvádím i stručný popis výroby červených vín. Největší část jsem věnovala třídění vína podle statusu vína originální certifikace. Modré hory dlouhodobě o VOC MODRÉ HORY usilují hlavně proto, aby se odlišovaly od okolních vinařských oblastí pěstováním kvalitnějších vín. Z dotazníku, jehož úkolem bylo zjistit, zda občané České republiky souhlasí se zavedením vína originální certifikace, vyplývá, že si většina dotázaných převážně přeje, aby Modrohorská vína měla toto označení vín. A ti, kteří si nebyli úplně jisti, zda znají oblast Modré hory, část tykající se této problematiky nevyplnili. To jeden nestačí zírat, že? Ještě jednou, třeba to tu pochopíme: Modré hory dlouhodobě o VOC MODRÉ HORY usilují hlavně proto, aby se odlišovaly od okolních vinařských oblastí pěstováním kvalitnějších vín. Kapišto?

2013-04-14

Co právě čtu...Kodex dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína

Publikace, která překladem vyšla z dílny Svazu Ekovín v rámci celoevropského projektu ORWINE, jsem už jednou louskal, je to ale nějaký ten rok. Vzhledem k tomu, že jsem nedávno s několika kolegy diskutoval na téma některých postupů povolených v režimu ekologického vinařství, a nebyl jsem si v detailech už zcela jistý v některých věcech, šáhl jsem po Kodexu dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína znovu.
ORWINE čili organické vinohradnictví a výroba vína: vývoj technologií přátelských životnímu prostředí a spotřebitelům cestou zlepšení biologické kvality vína a vědecky podložených legislativních směrnic byl projekt, který probíhal v rámci celé Evropské unie (tedy vinařsky produkčních zemích) v letech 2002 až 2006.

Ekologické vinohradnictví - půda
Publikace se hned v úvodu věnuje alespoň stručně ekologii půdy, což je velmi aktuální otázka uvážíme-li, že množství vinic se nachází na svazích, kde hrozí například nebezpečí vodní eroze půdy. Bez povšimnutí nemůžeme nechat ani ten fakt, že konvenční vinohradnictví patří vůbec k nejnáročnějším kulturám na používání agrochemikálií, které bezezbytku kvalitu půdy snižují.
Jedním z cílů ekologického vinohradnictví je zvyšování přirozené půdní úrodnosti. Úrodnost půdy je dána kombinací pozitivních vazeb mezi aktivitou půdních mikroorganismů, genezí půdy, zásobováním půdy organickým materiálem a humjusem, půdní strukturou, vybalancovaným obsahem živin v půdě a schopností půdy poutat vodu.
......
Půda svou fyzikální strukturou a chemickým složením přímo ovlivňuje rozvoj kořenového systému a tím také zásobování révy vinné vodou a minerálními živinami. 

Ochrana révy
Jak je obecně známo, ekologické vinohradnictví nedovoluje použití syntetických pesticidů. Biologická ochrana révy pak stojí zejména na úrodné a zdravé půdě, správných agrotechnických zásazích, vhodných odrůdách a vedení révy, volbě správné lokality pro výsadbu nové vinice a v podpoře vitality rostlin.
Přímá opatření ochrny révy před peronosporou: základním prostředkem ochrany před touto chorobou je stále měď ve svých různých chemických vazbách (hydroxid, oxychlorid, tribazický sulfát, oxid, oxalát). V současnosti je aplikace mědi v ekologickéém vinohradnictví limitována úrvní 6 kg/ha a rok metalické mědi, resp. dávkou 30 kg Cu v průběhu 5 let. 
Znám jen jednoho vinohradníka (a není ani přihlášen v bio a není ani Autentista), který se kromě syntetických pesticidů zcela a dobrovolně zřekl mědi. Sám s ní též šetřím, bylo i pár pokusů ji zcela minout, ale nebude to tak jednoduché. Zatím jsem za pět let biorežimu nedosáhl limitu a většinu let ročníků jsem pod jeho polovinou.

A sklep?
Okamžité lisoání celých hroznů má za následek velkmi omezený přechod látek obsažených ve slupkách do moštu. Zatímco při lisování poškozených nebo nezralých hroznů a zpracování hroznů na šumivá vína je tato nízká míra extrakce vyžadována, u klasických typů bílých vín může mít negativní vliv na kvalitu vína.
................
Řízené máčení slupek v moštu umožňuje vyluhování odrůdově typických aromartických látek, polysacharidů, minerálních látek a rostlinných sterolů. Soubor těchto látek se podílí na senzorickém profilu vína a zároveň obohacuje rmut o živiny, které podporují alkoholové kvašení. 

Ano, souhlasím beze zbytku.
Autoři publikace však berou vše postupně - sklizeň, příjem a zpracování hroznů, lisování, stabilizace - odkalení, zákvas, školení atd. Neopomenuty jsou i postupy před lahováním.
V závěru publikace je několik kapitol sdělujících výsledky výzkumu projektu ORWINE (společná inokulace kvasinek a mléčných bakterií, hyperoxidace, alternativní a přídatné látky k SO2, přorozená tvorba siřičitanů (SO2) kvasinkami v průběhu alkoholového kvašení, vliv živin na tvorbu sloučenin schopných vázat SO2 pomocí činností kvasinek aj.)

Publikace byla v českém vydání podpořena Vinařským fondem a Ministerstvem zemědělství. A i proto mohla být zájemcům o problematiku ekologického vinařství distribuována zdarma. Snad mají ve svazu EKOVÍN ještě nějaké výtisky, které by mohly uspokojit případný další zájem o tuto problematiku (www.ekovin.cz)

2013-04-01

Život je změna

Člověk má občas hnutí mysli, které jej přiměje jít do sebe, bilancovat, konat zásadní rozhodnutí. Snad k tomu přispěly i ty duchovní svátky, jenže teď dobíhají, neboť hnutí mé mysli (a srdce) bylo tentokrát zásadní, pro některé možná až překvapující. Ale jak zpíval kdysi Žlutý pes, Modrá je dobrá, a vzlétající hrdlička je symbolem lásky a svobody...Rád bych totiž, jako konzervativec a člověk na pravici, přispěl svým dílem (a každodenní prací) k volebnímu výsledku 2014 (pokud nebudou předčasné volby), který mnozí skeptici vidí černě. Ne tak já, vždyť modrá je barva naděje a i ta naše Zemička je modrá a nikoli zelená...

Postscriptum: SMPMZ = Strana mírného pokroku v mezích zákona, jejímž zakladatelem byl Jaroslav Hašek a mezi členy patřil mimo jiné i Josef Lada.