Prohledat tento blog

2012-11-26

Arogance za moje peníze aneb tvrdošíjný úřední šiml – a kdo jej platí?


Tak si představte, že zjistíte, že na vašem pozemku je bez VÝSLOVNÉHO SOUHLASU vlastníka pozemku umístěna stavba, na kterou investor stavby dostal evropské, státní a krajské dotace. Vyzvete tedy investora (písemně, na doručenku), aby vám předložil nájemní vztah k pozemku, na základě kterého dostal dotace, aby stavbu postavil. Během pár dní se vám dostane bezelstné odpovědi, že k uvedenému pozemku nemá žádný nájemní vztah. Ptám se tedy, jak je možné, že Rada ROP Jihozápad se sídlem v Brně, na takový projekt odsouhlasila příspěvek bezmála 12 miliónů korun, když projekt nebyl krytý vlastnictvím a nebo nájemními smlouvami?
Řeknete si, dobře, chyba se stala, půjdu se poptat na Stavební úřad, nahlédnout do dokumentace stavby, na základě čeho vydali povolení atd.

Níže uvádím popis mé poměrně krátké epizody ze dne 21. listopadu na Stavebním úřadě MěÚ Velké Pavlovice (kurzívou je můj komentář, osoby a obsazení – RS alias Richard Stávek, úředník RP alias Roman Pláteník, osoba pověřená řízením Stavebního úřadu):
RS: Dobrý den!
úředník Roman Pláteník, osoba pověřená řízením, vyřizuje občana přišedšího přede mnou
občan odchází.
úředník RP neodpovídá na pozdrav, ale alespoň tupě naslouchá.
RS: Přišel jsem se podívat na spis, který jsem poptával minulý týden. (úředníkův pomocník p. Stehlík mi totiž týden před tím sdělil, že spis je v archivu a hodinu a půl před koncem úředních hodin by jej nestihli nalézt a připravit k nahlédnutí. To ale znamená, že mají v archivu neskutečný bordel. Jakýkoli dokument by neměli hledat déle než 5 minut)
úředník RP jde mlčky po spis, který je podezřele útlý (s ohledem na to, že šlo o projekt financovaný ROPem Jihovýchod v celkové hodnotě kolem 20 miliónů).
úředník RP (rozkládá situační nákres a pár bezvýznamných dokumentů): tady toto je samotná dráha, a tady toto je zakreslení do pozemků (vyjmenovává banality, které musí být jasné každému,  kdo se byť minimálně na podobné jednání s potenciálně korumpovaným úředníkem připraví a má i zanedbatlené zkušenosti z kartografie)
RS: hmno.
úředník RP: konkrétně kde máš pozemek? Tady jsou vypsaný všecky ty pozemky…a všem jsme to posílali. 68, to je tady, jak je to občerstvení (úředníkovi se chvěje hlas, podobně jako před více než rokem, kdy mi při jiném řízení oznamoval udělení pokuty, kterou mu v odvolacím řízení jeho nadřízený orgán rozcupoval na kousky, v několikastránkovém textu z něj udělal pitomce, poslal mu to na začátek a dotyčný pak s hanbou raději nechal celou věc vyšumět promlčením do ztracena), tam jsou už nějaký parcely…
RS: Můj pozemek má parcelní číslo 2182/142 (a nachází se na samém dojezdu bobové dráhy, dodávám nyní pro upřesnění)
úředník RP: Kopřiva. To´s ale od něj musel koupit, ne?
RS: Ano, to jsem koupil (kua, to se snad stává, ne, že se kupuje a prodává!)
úředník RP:až po vydání toho…
RS: no
úředník RP: ono to bylo tuším i poslaný, můžu ti ukázat doručenku. To je ten Kopřiva, jo?
RS: ano.
úředníček listuje a nemůže to jako najít.
úředník RP: (vítězoslavně) Máme doručenku zpátky (já dodávám – zde v tomto případě fikce doručení po uplynutí lhůt není)
RS: dobře, ale co jste mu posílali?
úředník RP: no povolení!
RS: no na to povolení bych se rád podíval
Úředník RP: no jako ty nemáš zas oprávnění k povolení…to povolení bylo vydaný na určitý lidi a ty si už můžeš jen nahlídnou do dokumentace.
RS: ha ha ha. Dobře. Mám tedy poslat písemnou žádost?
Úředník RP: jako na co?
RS: Chci vidět to povolení, protože…
úředník RP: ale ty nemáš dů…já ti nemožu…já ti musím ofotit a začernit iniciály zmíněných lidí…
RS: V pohodě, začerni. To je jedna věc, druhá věc je, že vy jste to sice posílali posílali majitelům pozemků, každopádně se domnívám, že tam bylo třeba doložit asi nějakou nájemní smlouvu k dotčeným pozemkům, ne?
úředník RP: stačí souhlas.
RS: a ten souhlas máš?
úředník RP: no ti říkám, se posílal ten územní souhlas.
RS: územní souhlas..jo tak. Takže vlastně investor postavil stavbu na pozemku cizího člověka aniž by měl jeho souhlas.
úředník RP: ale ten souhlas byl posílaný těm lidem (úředník je asi úplné pako. Zřejmě se domnívá, že ON odsouhlasuje vše a od koho má doručenku, že jeho lejstro obdržel, ten automaticky, pokud se neozve, souhlasí. Kua kde to jsme???)
RS: no počkej, ale ten majitel musí dát souhlas, ne že ty jim oznámíš územní souhlas Stavebního úřadu.
úředník RP: no to ale bylo v roce 2008.
RS: no…a co.
(úředník listuje lejstry)
úředník RP: …a na začátku roku 2008. Ty souhlasy měl, akorát já tu mám jednu tu smlouvu… vzorovou…a ty ostatní má mít ten investor. Já tu mám nějakou paní Kubicovou. Já jsme nechtěl všecky smlouvy. Mně stačila jedna jako vzorová. Mám tu s paní Kubicovou. Ty ostatní jsem už nechtěl. Takže to musí mít ten kdo žádal…
RS: Dobře. Žádám tedy teď a tady o kopii vámi vydaného územního souhlasu co jste rozeslali lidem, protože bych se s tím rád seznámil. Počkám si na to teď. (bylo asi půl hodiny před koncem úředních hodin)
úředník RP: Nepočkáš, ty si podáš písemnou žádost a já ti do třiceti dnů na to dám informaci.Protože já to to musím ofotit a začernit. (svatá prostoto!!! 30 dnů!). protože nemožu sdělovat datumy narození a takové osobní údaje.
RS: dobře, ale teď je 16:30 a můžete mi tu kopii připravit nyní, jste tu na to dva.
úředník RP: nemůžu to udělat teďka, protože nemám písemnou žádost a ty si ji musís zaevidovat na podatelně. A já nemám povinnost ti dělat něco na počkání.
RS: dobře,…
úředník  RP: pokud se tu takto chceš bavit,…
RS: … tu žádost…
úředník RP: tak to se budeme opravdu bavit jinak. (to zavání nějakým zastrašováním nebo co...)
RS: jo táák. Dobře.
úředník RP: já ti vycházím vstříc maximálně, tady toto jsem ti vyhledal v archivu (pár mapek a nicneříkajících schémat zakreslení bobové dráhy přes parcely, v podstatě vyvrhnuté torzo spisu, ale nikde žádné textové materiály vydané Stavebním úřadem a nebo žádosti ze strany investora.) a donesl jsme ti to ukázat (a já nevychovanec se před ním neklaním!! MEA CULPA. MEA MAXIMA CULPA) Jako nevím o co se ti jedná. Pokud ty máš někde pozemek a myslíš že to máš na pozemku, tak si to nech vytyčit, a zjistíš…
RS: ne, pozor, vytyčení není třeba, v této trati již v polovině 90. let proběhly jednoduché pozemkové úpravy, kdy byly pozemky vytyčeny. Evidentně je stavba bobové dráhy na mém pozemku, ostatně to vyplývá z tvého sdělení, že jste obesílali Milana Kopřivu územním souhlasem.
úředník RP: jako toto ale nemůžeš řešit se Stavebním úřadem, ale s tím, kdo ti prodal ten pozemek, pokud to tam bylo.
RS: ale já to budu řešit se stavebním úřadem, protože mám dojem , alespoň z toho, co jsem o tom do teďka zjistil, že vydání územního souhlasu nebylo v souladu s tehdy platným územním plánem.
úředník RP: dej si písemnou žádost (došly argumenty, s tímhle nepočítal)
RS: nebo se domníváš, že to bylo vydáno v souladu s územním plánem?
úředník RP: to tam nezasahovalo, protože vinice pod tím zůstaly.
RS: no počkej, na to se neptám, já se ptám, jestli bylo vaše vydání územního souhlasu v souladu s platným územním plánem?
úředník RP: Územní plán je, že jsou tam vinice a vodní plocha.
RS: ehm
úředník RP: a ty tam zůstaly. Toto je doplňková funkce. Tak jak je např. oplocení vinohradu, tak toto je bobová dráha.
RS: ke klučení vinic tam ale stejně došlo. Hned na první terase odspodu.
úředník RP: To je věc toho, kdo tu vinici klučil (předseda místní buňky ODS, dodávám, a bez územního řízení, což je zajímavé – vinice ustupují Disneylandu, O TEMPORA, O MORES)
úředník RP: …máš přece plno věcí, že se změní na ornou půdu.
RS: hm, dobře.
Stavba samozřejmě nezasahovala do terénu :-) Jen rozhrnula tělesa teras v erozním svahu vátých spraší...těšíme se na viděnou v povodí Dyje, Moravy a Dunaje během pár následujících desítek let...Jo a víte že tady ta chujovina za 20 mega byla postavena jen na ohlášku? Žádné stavební povolení, které chtějí po každé boudě či rekonstrukci sklípku...ohlášku! Čtete dobře :-) kdo umí, ten umí. Jenže na každou svini se vaří voda. Navrhuji zbourat, odvést do šrotu a za utržené drobné alespoň mírně uspokojit věřitele celého projektu. Foto květen 2010.
úředník RP: no jako ale ta funkce těch pozemků neomezuje to, aby se obdělávaly dál. Nebo ty máš dojem , že jo? (ano, mám. Vesměs většina z pozemků pod půdorysem bobové dráhy je neobdělávatelných – protože nepřístupných kvůli dráze výtahu na jedné straně a dráze sjezdu na straně druhé.) …maximálně odsud co je nahoru..nebo tuším tak to tam je…takto je to…to je nahoru..tak v tomto pásmu došlo k nějaké úpravě terénu, jinak se tam do toho terénu přece nezasahovalo? Nebo počkej, zasahovalo?
RS: to je mě vcelku jedno. Mě zajímá stav mého pozemku.
úředník RP: ale ne, já se teď ptám jako tak (člověče, nejsem u výslechu, ty tu sedíš za mé daně!!!).
RS: Do terénu se samozřejmě zasahovalo – výtah nahoru přece rozhrnul terasy.
úředník RP: tady jak je ta dráha, tak si myslím, že ne. Terén se změnil jen…
RS: tady nedje přece jen o terén, Tady jde o i o vzhled krajiny atd. (doplňuji, že Stavební úřad dal územní souhlas i přesto, že bobová dráha zasahovala do nadnárodního biokoridoru pro migraci zvěře…a kdo byl někdy poblíž, jistě dosvědčí, že hlahol hysterických děvčátek a připodělaných borečků na začátku sjezdu spolehlivě eliminuje jakoukoli migraci zvěře v náležitém okolí).
úředník RP: tím pádem toto využití tady těch pozemků zůstalo stejné.
RS: no, já mám na věc názor takový, že vaše rozhodnutí o územním souhlasu bylo vydáno mimo územní plán, je tedy otázka, co je tam v textu přesně uvedeno,…
úředník RP: pokud máš jako dojem tady toto, tak to bylo v roce…na začátku roku 2008, což už uběhly nějaké lhůty, takže to můžeš napadat jedině soudně.

RS: samozřejmě….tady o tom ústním jednání zde bych rád sepsal protokol…

úředník RP: …si sepiš co chceš. Já jsem žádné jednání s tebou nesvolal, ty jsi sem došel, já jsem ti ukázal projektovou dokumentaci, takže ty pokud něco chceš, tak si napiš žádost (Romane, probuď se, copak jsi hluchý a neslyšíš, že ti zvoní hrana? )..Já jsem si tě sem nesvolal, takže nemám důvod vést s tebou nějaký protokol. Ty´s požádal o nehlédnutí do projektové dokumentace, to jsem ti ukázal.
RS: pokud občan přijde na úřad, má možnost o jednání s dotyčným úředníkem nechat sepsat záznam…
úředník RP: já s tebou ale žádné jednání nevedu (ty jo, tak já mám asi fantas!), ty ses přišel podívat na projektovou dokumentaci, tu jsme ti ukázal.
RS: ne, ne na projektovou dokumentaci, já jsem chtěl veškerou dokumentaci k projektu včetně územního souhlasu, takže celý spis.
úředník RP: územní souhlas jsi neřekl (to je na potlamě – přede mnou jej držel v ruce, mohl jej podat k nahlédnutí, jako ostatní dokumenty, to už je totální ztráta soudnosti).
RS: sakra vždyť jej máš v ruce!
úředník RP: ale já ti jej nemůžu ukázat! Osobní iniciály lidí, datumy narození, adresa, to já ti nemůžu přece ukázat! To by se ti líbilo, abych ti sděloval datumy narození cizích lidí?
RS: nene, mě je to vcelku jedno..
úředník RP: no tak!
RS: dobře, takže říkáš 30 dní?
úředník RP: tak já mám na vyřízení 60-90 dní.
RS: (smích) … dobře, dobře…Takže já jdu, nashledanou…
(pozdrav opět bez odezvy. O TEMPORA, O MORES!)

Neorientuji se tak dokonale ve správním řádu, ale asi si jej nastuduji více v detailech. Vzhledem k tomu, že osoba pověřená vedením Stavebního úřadu ve Velkých Pavlovicích je v tomto případě ve střetu zájmů (kryje společníka ve společnosti s ručeným omezením = toho kdo na mém pozemku načerno provozuje stavbu realizovanou z evropských a jiných dotací), nutno uznat, že má důvod kolem sebe sekat, když mu občan klade nepříjemné otázky, zejména ke kauze staré pár let.
Jo a víte, že jsme se tady na ten tunýlek všichni skládali? Nedobrovolně. Na Národní divadlo to bylo bylo aspoň dobrovolně, dnes si ani to nemůžete vybrat…
Uááááááááá!!!!!
Nejhorší na tom, je, že to není první má zkušenost na tomto úřadě, kdy odmítali ukázat nějaké projektové dokumenty, naposled na počátku roku 2011 jsem zde byl jménem občanského sdružení nahlédnout do spisu jistého územního řízení - vyloženě pro orientaci v okolnostech zákona o svobodném přístupu k informacím, protože jsem obdobný proces předtím ještě neabsolvoval - a to bylo ve lhůte těch cca 30 dní, kdy má kdokoli z veřejnosti právo na stavebním úřadě do spisu a dokumentů nahlížet - toho dne, i přesto že ve lhůtě, podklady na úřadě k dispozici prostě nebyly.
Po tady té blamáži s (ne)slavnou bobovkou (viz též reportáž v ČT1 na sklonku první poloviny listopadu v rubrice Události v regionech - Brno) v Němčičkách by mne zajímalo, jak kvalitně odvedenou práci předvedli úředníci u jiných projektů. Stálo by to za sondu.

16 komentářů:

 1. Tý vado...děs běs. zrovna jsem se o víkendu při návštěvě svého takřka rodného města ujišťoval, že na venkově už bych asi žít nemohl. buď bych tam nevýslovně trpěl, nebo byl v permanentním konfliktu. Lesy proměněné ve veřejnou skládku, nesmyslně vykácené staleté zdravé duby, barokní domek s přistaveným zatepleným patrem, atd. ne, že by v Praze podobné bestiality neexistovaly, ale místní sdružení, ekologové, ale i obyčejní občané jsou docela bdělí a nebojí se atakovat úřady a domáhat se nápravy. na malým městě je každý s každým kámoš, vzájemně se potřebujou, a vlastně jim tyhle "detaily" vůbec nevadí, hlavně, že je co žrát a pít. fujtajxl! Vážím si Tě, Richarde, pro Tvůj systematický a nepolevující souboj s větrnými mlýny.
  p.j.

  OdpovědětVymazat
 2. Cha, cháááá! :-) Skvěle jsem se bavil. To by stálo za dramatizaci! Tohle divadlo by mě bavilo. Žádný Shakespeare, ale aktuální problémy našeho běžného žití... Ríšo, dávám palec nahoru. Jinak, samozřejmě, sešrotovat a do sběru. Tom Kočko :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji všem za podporu. Z dnes obdržených mailů namátkou vybírám:
  "Pokud Vám ten územní souhlas do 30 dní neukážou (o prodloužení na 60 a víc dní by museli požádat o souhlas nadřízený orgán a
  náležitě to odůvodnit), pak už je to na soud na základě zákona o svobodném přístupu k informacím...
  Souběžně lze stavbu napadnout i u brněnského ROP, ale to asi víte."
  čtenář T.
  -------------------
  "Ahoj Richarde, obdivuju Tě - asi to slyšíš často - ale já bych na to neměl ani nervy ani energii. Ale jsem rád, že jsi a doufám, že ještě dlouho budeš."
  čtenář M.
  --------------------
  "Pane Stávku, obdivuji Vás, že se tak vytrvale pouštíte do boje s byrokratickou mašinerií. Vyžaduje to pevný charakter. Máte alespoň ve svém okolí stejně smýšlející lidi, kteří Vás podporují?
  čtenářka J.

  Myslím, že komentáře z mojí strany netřeba. Snad jen, že mě neuplatí nikdo - ani penězi, ani zbožím, ani službami, ani přízní - když vidím svinstvo nebo cítím příkoří, jdu do věcí čelem a třeba i proti zdi, je-li nutno.

  OdpovědětVymazat
 4. Ve mně tahle zhnusenost vyvolává trochu jiný než bojový reakce. Touhu vystoupit ze systému. Zdá se mi totiž, že boj s arogancí moci se nedá vyhrát a že život je dost krátkej na to, abych neustále chodil hlavou proti zdi a narážel.
  Moc bych si ale přál možnost na tomhle všem se nijak nepodílet. Nemít s establishmentem nic společnýho, nic od něj nedostávat a nechtít výměnou za to, že se nikdo nebude nijak navážet do mě. K tomu patří absolutní respekt k soukromému vlastnictví a nedeformování zákonu nabídky a poptávky (dotacemi, výhodami atd). Protože je to ale utopie, tak fandím tomu, co děláš. Aspoň je to cesta, i když se mi bohužel nezdá, že by vedla k cíli.

  OdpovědětVymazat
 5. Máte moje sympatie, stejně jako v předcházejícím boji proti územnímu plánu, co takhle na to jít jednoduše a nikoli cestou veřejného práva - podat žalobu na vyklizení? Jednoduché, relativně rychlé (lze zvážit i předběžko, když Vám to brání v užívání). JURA

  OdpovědětVymazat
 6. Sleduji deni v me rodne obci uz nejakou dobu...jenze ono to neni jen tadyhle ta sprasena bobovka...takovych svinaren se tam udalo za posledni roky vice. Satelitni mestecko u kaplicky u Vetraku, vyasfaltovani zulovych kostek kolem kostela (pamatkove chraneneho objektu) s betonovymi chodniky, protazeni lyzarskeho vleku do vinic, fotovoltaicky mor, ovci hotel v lese u kuntinova, likvidace zivocisne vyroby v mistnim JZD....to vse by zasluhovalo poradnou investigaci. napiste o tom taky!
  EJ

  OdpovědětVymazat
 7. Slova pana Richarda Stávka:"Myslím, že komentáře z mojí strany netřeba. Snad jen, že mě neuplatí nikdo - ani penězi, ani zbožím, ani službami, ani přízní - když vidím svinstvo nebo cítím příkoří, jdu do věcí čelem a třeba i proti zdi, je-li nutno."
  Mám Vás tedy pane Stávek považovat za Němčičského Robina Hooda nebo pisálka, který si z písmenky dělá co chce a blbne lidem hlavy??
  Proč tedy ten pozemek prodáváte jiné firmě???26.11.2012 z katastrálního úřadu.Co skrývá Vaše tvář za těmito články?T

  OdpovědětVymazat
 8. "T", slusnost je aspon nepsat anonymne. Nebo se bojime? Ceho? Ano, pozemek jsem se par dni po navsteve Stavebniho uradu a po korespondenci s majitelem bobove drahy rozhodl prodat. Proc? Protoze nemam cas a prostredky se tu tahat s par gaunery o ohlodanou kost. Aby bylo jasno, pozemek prodavam firme, ktera je veritelem bobovky a lidi okolo ni jim dluzi miliony - nechali si ji pekne postavit, ale nezaplatili (a dotace dostali).
  Neuhnu ve svych nazorech a postojich v teto veci, obav netreba. Pozemek sice prodavam, ale mam na nej 50-ti letou najemni smlouvu a budu jej dale z vetsi casti uzivat. Kazdopadne doporucuji sledovat me stranky dal, jeste se tu zajemci v blizkych dnech doctou zajimave cerstve informace z deni okolo teto kauzy.

  OdpovědětVymazat
 9. Hezké čtení,my u Vás o prázdninách byli na dovolené,a bobovka nás nadchla.Mě spíše zajímá, v jakém vztahu jste k panu Jaroslavu Stávkovi z koupaliště od naproti?JURA

  OdpovědětVymazat
 10. Bobovka tě nadchla...a čím prosím tě? Tím, že jsi se na ní nedobrovolně podílel svými daněmi? Že její provozovatel nezprovoznil elektronicke turnikety a kasíruje bez dokladu? Nebo snad zaujala kuchyně přilehlého pohostinství? Souhlasím s autorem, rozřezat, odvést (a splatit dluhy). A co sem ty Juro motáš Jaru Stávka?

  OdpovědětVymazat
 11. Pan Jaroslav Stávek, provozovatel koupaliště a svahu je otec pana Richarda Stávka. V tom mě napadá přísloví:Jablko nepadá daleko od stromu. Vzhledem k výše uvedeným praktikám a praktikám na koupališti a svahu, přísloví:Vlk se nažral a koza zůstala celá.Dva se perou, třetí se směje.

  OdpovědětVymazat
 12. No, vidím, že se tu to začíná dohadovat a přibývá zbabělých anonymů. A to mě nebaví. Ještě jeden takový a do budoucna zcela utnu diskuzi bez otevřeného ID. To nemáte aspoň trochu cti se podepsat?
  Ano, Jaroslav Stávek je můj otec - to je správná část předchozího komentáře. To ostatní je blábol beze smyslu; za všechny snad jen že provozovatelem koupaliště a vleku není J.S., ale občanské sdružení TJ Sokol Němčičky. Howgh.

  OdpovědětVymazat
 13. Občanské sdružení ano, ale předsedou výkonného výboru TJ (a tím nejdůležitější právo rozhodovací) má pan Jaroslav Stávek. Každý němčičák porozumí těm (podle vás) blábolům( a to se nehodí do krámu), vždyť každému z pozorovatelů je jasné,kdo o bobovku stojí a jaké praktiky využívá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. doporučuji si přečíst stanovy a jednací řád, a pak bude zjevné, kdo má rozhodovací pravomoci. A kdo tedy o bobovku stojí, pane diskutére? Napište to, ať to tu víme, schválně! Já mám pocit, že to nebude nikdo místní. Slyšel jsem, že se taky cosi děje s pozemky po lyžařským vlekem. U toho taky víte kdo o to stojí? Všeználku.

   Vymazat
 14. Bacha - není JURA jako JURA, já jsem ten první, co psal, a na tu bobovku bych z mnoha důvodů nešel :)

  OdpovědětVymazat
 15. Jednací řád nikdo nemusí číst a nemusí být ani Všeználek, pokud si pan Stávek spolu s paní Podešťovou ,bez souhlasu zbytku výkonného výboru rozhodli o koupi pozemku pod svahem..... a projeli to(naprosto směšnou částkou).Naprosto normální situace v dnešní tržní ekonomice,(asi o tyto pozemky, které využívají k provozování lyžování opravdu nestojí).No tedy pak to zachraňovali peticí....to je fakt.občan Němčiček

  OdpovědětVymazat