Prohledat tento blog

2013-01-13

Co právě čtu...Členská knížka

Dnes to bude krátké, spíše takový povzdech za dobou dávno minulou. Cosi jsem hledal v drobných tiscích v mé knihovně a narazil jsem na knížečku, kterou si tam hýčkám někdy ze sklonku osmdesátých let - našel jsem ji kdysi v horním šufleti psacího stolu mého pradědečka...
23. května 1941 se pod evidenčním číslem 536 stal členem VINOPY - ovocnicko-vinařského družstva i můj dědeček, Boleslav Kopřiva, tehdy osmadvacetiletý řezník, hospodský a rolník v Němčičkách.
Nevím co jej k tomu vedlo, vím jen jistě, že jeho otec František patřil k zakládajícícm členům v třicátých letech, každopádně děda vstoupil až za doby protektorátní a kromě prvního pětisetkorunového finančního vkladu další úkon v knížce není. Pár let po skončení války byla i činnost VINOPY ukončena a její majetek znárodněn. Po roce 1989, kdy docházelo k navracení majetků restitucemi, se k vypořádání nároků družstev vůbec nepřistoupilo.
CO BYLO UKRADENO, MĚLO BY BÝT VRÁCENO jsem četl kdesi v loňském tisku v textu obhajujícím církevní restituce. Velkopavlovický podnik oddělený z konglomerátu Moravských vinařských závodů byl v rozpuku devadesátých let zprivatizován nějakou pražskou malostranskou společností a za různých ředitelů a vedení je již takřka desetiletí v každoroční ztrátě. Nakonec jej slupl výrobce a vlastník značky Pražský sklepmistr. V debatách o tom, že co bylo zcizeno, se má vrátit, se ptám, zda by neměl stát vrátit či finančně odškodnit členy a podílníky bývalých družstev, jejichž majetek uloupil, sice třeba dále tzv. rozvíjel, budoval a já nevím co, a nakonec v privatizaci rozprodal a utržil peníze.
Třicátá léta, kdy družstvo VINOPA vzniklo, nebyla jednoduchá - doznívala hospodářská krize, víno šlo špatně na odbyt, taktéž prodej ovoce vázl. Knížečka má kromě úvodní strany identifikující člena a následných stranách s kolonkami o vložených členských prostředcích část, která uvádí stanovy a čítá celkem 15 stran, což je většina knížky.
Uvádím tedy namátkou:
....
II. Účel družstva
Družstvo jest zřízeno podle zákona ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. z. a činnost jeho pohybuje sev mezích zmíněného zákona, jakož i zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z.
Účelem družstva jest:1. Zhodnotiti co nejlépe sklizeň ovoce, hroznů, vína, zeleniny a jiných jedlých zemědělských plodin svých členů ve stavu čerstvém a zpracovati na ovocné výrobky, šťávy a víno všeho druhu, skladovati a konzervovati pomocí skladního a sklepního a strojního zařízení.
2. Zřizovati k těmto účelům skladiště, moštárny, lisovny, chladírny, sušárny, pálenice, sklepy, prodejny a jiná zařízení a tam uskladňovati neb zpracovávati ovoce, hrozny a zeleninu, neb z nich povstalé výrobky všeho druhu. Získávati hostinské koncese a na základě získaných koncesí hostinských a jiných prodávati v drobném víno a jiné výrobky vlastní a svých členů.
3. Propůjčovati členům za poplatek skladištní, sklepní a jiná zařízení.
....
VINOPA, jak je uvedeno v jejích stanovách, byla na svou dobu a místní poměry velmi pokroková a je jisté, že v době znárodnění nakládala s nemalým majetkem svým a svých členů.
Bude se někdo zabývat i v jejím případě NAVRÁCENÍM TOHO, CO BYLO UKRADENO?Žádné komentáře:

Okomentovat