Prohledat tento blog

2013-12-12

Hydra se opět probouzíMOTTO:
"Žijeme ve světě, který se mění tak rychle, že vývoj už prakticky nelze předvídat. Jednou z hodnot, o které se člověk může opřít, je rodná krajina, vztah k místu, kde se narodil. Krajina je dědictvím, které přebíráme svou dětskou duší, formuje nás, a jak se nám rozšiřují obzory, stává se útočištěm, místem, které po celý život nosíme v srdci.
Prožitek kontaktu s generacemi předků zprostředkovává psané slovo, intenzivně působí lidová píseň. Živým poslem ale zůstávají stromy."
(Ivan Bartoš, Sedm tváří ovocnářství)

Pomyslná hydra, proti níž a ne zdaleka sám, jsem se postavil při vzniku nového územního plánu Němčiček a pak i u Krajského soudu (a úspěšně), ožívá a z useknuté jedné hlavy narůstají hned dvě.
I přesto, že na setkání představitelů obce s vlastníky dotčených pozemků v lokalitě Pod Bočky, které proběhlo v létě 2013, zdaleka nevyplynulo, že by měla většina zájem na své půdě nechat stavět developera nějaké vilky pro nové obyvatelstvo obce (nových zájemců o stavební místa je prý 16. No a co?!?), zastupitelstvo obce zažádalo o změnu územního plánu. Požadavky, z nichž některé jdou ve změně ÚP ještě dále, i mimo lokalitu Pod Bočky, a jasně ukazují, kdo a jak prosazuje blaho obyvatel (hlavně prospěch pro sebe), jsou v dokumentaci podpořeny tzv. Územní studií, jež se kromě některých pochybných faktů také opírá o některé doslova lži, polopravdy a zmanipulovaná protiřečící si fakta. Hodně do očí bijící je opírání se o prvně černou stavbu, nyní pololegální (dosud nezkolaudována, přesto už v ní skorem půlroku bydlí lidi - i bez platných nájemních smluv, to je panečku hospodaření s obecním majetkem!).
Představitelé obce jsou nepoučitelní, Územní studii (a beztak i změnu ÚP) zadali Ing. Pavlu Kleinovi, tedy panu architektovi, kterému jeho nový ÚP v části výstavby Pod Bočky zrušil. Když jsme měli v létě to jednání na OÚ (ke kterému se musím ještě brzy vrátit samostatným příspěvkem, protože poznámek z něj mám věru dosti!), nemohu zapomenout na vystrašený výraz pana architekta při každém (nejenom) mém zvednutí ruky a dotazování se. To sucho v ústech a ten roztřepaný hlas! Inu, asi ví proč...

Žádné komentáře:

Okomentovat