Prohledat tento blog

2012-04-16

Gruzie ortodoxní...

U sídla Mtskheta najdete klášter Jvari
Chrám Svatého kříže Jvari v místě Mtskheta byl vystavěn v 6. století po Kristu a bezesporu patří perlám gruzínské architektury. Je považován za velmi posvátné místo a za jedno z poutnických center křesťanských kavkazských národů.
I nahlédl Nejvyšší do Chrámu...


Budova byla postavena na místě, kde gruzínská duchovní osvícenkyně a křesťanská věrozvěstka St. Nino (byla původem z oblasti dnešního Turecka, do Gruzie křesťanství vlastně přinesla a ta jej přijala roku 334 za státní náboženství) a gruzínský král Mirian již ve 4. století vztyčili velký dřevěný kříž, který údajně byl vyroben z révového dřeva - ostatně, jak jinak v Gruzii :-) Základna tohoto kříže ve tvaru osmiúhelníku je doposud uvnitř chrámu dochována.
Reliéfy jsou stále dobře patrné

Samotná současná podoba chrámu je tvořena čtyřdílnou klenbou kupole. Byla vystavěna tehdejším vládcem Princem Kartulie (Iberie, název pro tehdejší část Gruzie) Stephanosem Patrikiosem na přelomu 6. a 7. století. Podobizny dárců, kteří se tehdy zasloužili o realizaci stavby (Stephanos, jeho bratr Demetre a syn Adarnase) jsou na východní části fasády Chrámu. Tedy nejsou zde zmíněna přímo jména, ale doplňující popisky umožňují toto dovodit.
Rozjímání v katedrále, která byla postavena v 11. století na místě původního dřevěného objektu

Chrám Jvari byl zřejmě prvním kostelem na území Gruzie, kde reliéfy našly signifikantní uplatnění ve výzdobě fasády. V tympanonu (Tympanon = je prostor ve štítu portálu, nad dveřmi nebo oknem, zpravidla polokruhového nebo trojúhelníkového tvaru. V tomto poli bývají často figurální plastiky nebo reliéfy, u sakrálních staveb svatí, často trůnící Kristus Pantokrator. Tympanon se někdy označuje jako fronton. Typický sochařský útvar v gotice - toliko wikipedia :-) na jižní straně fasády najdete vyobrazení Nanebevstoupení Kříže.
Komu a kolikrát už zvonily tyto zvony...?

V areálu bývalého opatství, severně od hlavní chrámové lodi, je ještě jeden malý kostelík, který byl postaven v druhé polovině 6. století. Částečně dochované obranné zdi pocházejí z doby pozdější.
Jak Jvari, tak i další církevní památky v okolí města Mtskheta jsou od roku 1994 zapsány v UNESCO.
Jvari z dálky: naprosto monumentální umístění v krajině.
A zjevně naprosto právem - jedná se o vynikající příklad dobové církevní architektury kavkazského regionu a zdejšího bývalého gruzínského království. Mtskheta je rozložena na soutoku dvou řek, Aragvi a Mtkvari, kde byly od starověku dávné obchodní a poutní stezky. Mírné klima i úrodná půda dávaly předpoklad pro starodávné osídlení, které bylo i archeologicky potvrzeno a to do doby 3. tisíciletí BC.
Pohled na město Mtskheta s katedrálou Svatickhoveli uprostřed soudobé zástavby
Jak jsem se dozvěděl od naší místní průvodkyně Maky, Gruzínci jsou původně zemědělský národ. Jsou potomky původní, v území žijících kmenů a nikdy neválčili a neměli snahu expandovat na úkor sousedních národů. Když hordy ze zápdu táhly na východ, devastovaly Gruzii. A když hordy z východu táhly na západ, pro změnu opět devastovaly Gruzii. Gruzínci se vždy jen bránili. Ostatně, pamatujeme si fotky ruských tanků v gruzínských ulicích pár let zpět. Nejvíce destrukcí ve středověku ale Gruzie trpěla mocenskými tahanicemi mezi Ottomanským Tureckem a Persií, přičemž vše začalo mongolskými nájezdy již v 13. století a pokračovalo zdrcujícími invazemi Timura Lenka, který je považován za jednoho z nejnemilosrdnějších kočovnických agresorů dob dávno minulých. Tyto dějinné události Gruzii značně oslabovaly.
Katedrála Svetickhoveli ve městě Mtskheta. Byla postavena v 11. století, v zlaté éře rozkvětu Gruzie a době míru. Její architekt a stavitel byl vzápětí po dokončení stavby popraven. Stavěl příliš krásné věci a jedna Svetickhoveli už stačila.
Zajímavé je též zmínit, že v době narození Krista na území Gruzie již žili Židé. Byli to tehdy uprschlíci z Jeruzaléma. O jakési pomatené židovské sektě, která si říkala KŘESŤANSTVÍ, se nisméně v Gruzii vědělo již v 1. století.
Momentka z areálu Jvari

Žádné komentáře:

Okomentovat