Prohledat tento blog

2012-04-01

Cuvée Oleoekol+DDT 2012

My vinohradníci dobře známe tu potvornou jarní píďalku různorožce trnkového. Ač šodí spíše lokálně, její škody mohou být značně devastující - vykusuje totiž kompletně celá očka a to do hloubky. Bylo zjištěno, že již výskyt 1-2 housenek na jednom keři může být pro úrodu toho roku osudný. Její výskyt podporuje přítomnost biotopů s vysokou biodiverzitou, zejména s výskytem keřů a stromů čeledi růžovitých.
Náš pomocník DDT: Zn. rychle, bazpečně a na věčné časy

Píďalky různorožce mají výborné mimikry, takže ve dne, kdy ulpívají na dřevě kmínku či drátech drátěnky (připomínají zaschlý úponek), nejsou vidět. Poměrně aktivní jsou v noci - je možno je zaregistrovat poklepem na drátěnku, kdy padají na zem a nebo se po vláknech spouštějí dolů k zemi. V době jejich nejvyšší aktivity, tedy kolem půlnoci za úplňku při kojukci Marsu a Venuše vylučují svými značně ostrými kusadly, sloučeniny, které jsou značně toxické a agresivní (poločas rozpadu ve styku se vzdušným Héliem mají až několik hodin) a ve styku s pokožkou vinohradníkovi ruky mohou způsoby lokální puchýřky.
Vzhledem k tomuto a i jiným skutečnostem a po konzultaci s předními vinařskými odborníky (cenné rady poskytl zejména Bc. Fjodor Druhák, DiS., MBA, Scs., za což mu patří velké poděkování) jsem se rozhodl v návaznosti na zájem o ochranu naší úrody ošetřit vinice speciálním roztokem, cuvée Oleoekol+DDT 2012. Níže se rozepíši o tomto speciálním mixu, který je letos oficiálně doporučen jako jediný účinný proti devastující píďalce.

Oleoekol
Příravek na náš trh dodává firma FUTURCHEM Brno. Jde o postřikový, kontaktní, širokospektrální insekticidní přípravek ve formě mikroemulzního vodního koncentrátu k ničení přezimujících stádií škůdců na ovocných stromech, keřích, révě vinné a okrasných dřevinách. Jeho účinnou látkou je 0,0-dietyl-0-/2,3,5-trichlór-pyridyl/-triofosfát, který inhibuje cholinesterázu a kromě toho dráždí oči a kůži. Pokud nastane požití látky, může dojít k otravě, která se projevuje bolestmi hlavy, nevolností, stísněností a slabostí, studeným potem, závratěmi, zúžením zornic, bolestí břicha, nutkáním na zvracení, zvracením, průjmem, poruchami dýchání, svalovými křečemi až bezvědomím.
Ve všech vážných případech poškození zdraví, vždy po požití a při kontaminaci očí, vyhledejte
lékařské ošetření! Poskytovanou první pomoc, jako i další ošetření a případnou léčku je vhodné konzultovat s příslušným toxikologickým informačním střediskem: Toxikologické informační středisko - Klinika nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon 224 919 293.
Toxikologické informace:
Akutní orální LD 50 = 2400 mg.kg -1 potkan
Akutní dermální LD 0 > 5000 mg.kg -1 potkan
Inhalace LD 50 = 2,62 mg/l při 4 hod. potkan
Primární kožní dráždivost/korozívní účinky: má dráždivé účinky, účinky jsou reverzibilní
k vyhojení dochází bez následků
Primární oční dráždivost/korozívní účinky: dráždí oko králíka, účinky jsou reverzibilní
k vyhojení dochází bez následků
Ekotoxicita:
LD 50 – kachna: 476 mg/kg
LC 50 – pstruh: 7,1 ug/l

DDT
1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan čili DDT se vyrábí kondenzací trichloracetaldehydu (chloralu) s chlorbenzenem.
Více viz http://cs.wikipedia.org/wiki/DDT

Takže, NA ZDRAVÍ a pěknou první dubnovou neděli!

2 komentáře:

  1. ...žeby zapálený BIOvinař použil toto svinstvo v Bočkách? CO by ti na to řekl Doc. Ing. Miloš M?

    Pavel K.

    OdpovědětVymazat
  2. aj, dalsi co prehledl datum uverejneni :-) musim ty sve mystifikace do budoucna trosku ocesavat vidim...

    OdpovědětVymazat