Prohledat tento blog

2012-02-19

Co právě čtu...Výsevní dny 2012


Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO již 18. rokem vydává publikaci Výsevní dny. Jedná se o překlad stejnojmenné knížky od Marie Thunové, která každým rokem vychází již půl století. A o co se přesně jedná?

Výsevní dny  jsou pro mne především kalendářem konstelací pro zahrádkáře a zemědělce. Podle informací uvedených v nich, se čtenář může rozhodnout o prováděných pracích na zahradě, na poli, v sadech či vinicích podle přírodních kosmických rytmů, zkrátka nepřijdou ani včelaři.
V úvodní obecné části jsou popsány provozní polní pokusy s preparáty, plodinami, konstelacemi , čtenář se dozví o některých zásadách spojených se sklizní plodin, chorobách rostlin, přečte si o použití kopřivy, získá návod jak bojovat se živočišnými škůdci.
Zajímavé je v tomto ohledu doporučení: "při kalamitním výskytu hrabošů, myší a ptáků (třeba by to šlo aplikovat na špačky - pozn. RS) spálíme několik kožek při postavení Venuše před Štírem a Měsíce před Býkem a popel rozsypeme (obvykle se tak děje do rohů parcel - pozn. RS)". Pozadu nezůstává ani tato lahůdka: "Při velkém výskytu slimáků posbíráme asi 50 až 60 kusů, dáme je do vědra s vodou a pevně uzavřeme víkem. Vědro musí být po okraj naplněné vodou (slimáky zásadně nespařujeme horkou vodou). Tento zákvas založíme za Měsíce před Rakem, necháme čtyři dny stát a za dalšího postavení Měsíce před Rakem zákvasem postříkáme plochy, kde slimáci škodí." Úžasné!
Nemalý rozsah je podrobnými informacemi věnován biodynamickému kravincovému preparátu – jeho přípravě, péči o něj a použití. Zajímavostí jsou též bezesporu termíny pro výsev/výsadbu stromů a keřů a pro porážení speciálních dřevin.

Z toho vybírám termíny pro výsadbu ovocných dřevin:

29. 2.: třešeň
4. 3.: hrušeň, slíva, švestka
15. 4.: líska, slíva, švestka
6. 5.: slíva, švestka
29. 6.: líska
19. 7.: třešeň
15. 8.: hrušeň
24. 8.: líska
29. 9.: líska
4. 10.: hrušeň
28. 10.: třešeň, jabloň, ořešák
1. 11.: hrušeň
3. 12.: líska, jabloň, kaštanovník, ořešák
17. 12.: jabloň, kaštanovník, ořešák
23. 12.: hrušeň

Ústřední část publikace, kalendář jednotlivých dní podle měsíců, je uvozen popisem dnů kořenových, listových, květových a plodových, takže ani úplný začátečník nezůstane nezasvěcen (a pro mírně pokročilé biodynamiky je to dobrým prosvištěním nauky). Níže uvádíme výtah doporučených dní pro řez révy a ovocných dřevin.

Řez
od 8. 1. 11 hod. do 19. 1. 16 hod.
od 3. 2. 11 hod. do 14. 2. 22 hod.
od 1. 3. 20 hod. do 13. 3. 18 hod.
od 29. 3. 3 hod. do 31. 3. 24 hod.
V knize není zapomenuto ani na výsadbu. Na duben a květen jsou doporučeny tyto výsadbové termíny:
Výsadba
od 1. 4. 0 hod. do 9. 4. 22 hod.
od 25. 4. 8 hod. do 30. 4. 24 hod.
od 1. 5. 0 hod. do 8. 5. 3 hod
od 22. 5. 14 hod. do 31. 4., 24 hod.
(A že má termín výsadby vliv na ujmutí keřů, potvrzuji 100%ní zkušeností z výsadby v roce 2007! 50 zbylých keřů bylo vysazeno až o týden později, kdy byla nevhodná konstelace, ujmutí keřů bylo o 30-40% nižší)

Publikace Výsevní dny patří v našem domě k nejosahávanějším knihám a nejinak to mu bude i letos - je vítaným pomocníkem a rádcem od ledna až do prosince.
Biodynamika, jakási vyšší nadstavba bioprodukce, vznikla téměř před 100 lety u nás v Evropě a nyní má své příznivce, svazy a producenty v zemích všech kontinentů. Je neopominutelnou součástí zemědělských systémů a vpravdě je nejcitlivějším z nich k životnímu prostředí. Rozhodně stojí za to některé její prvky vyzkoušet, ať už jako doplněk integrované produkce či ekologického systému.
Součástí publikace je v závěru též soubor receptů z biopotravin, takže si na své přijdou i kulináři.
Publikaci Výsevní dny 2012 je možno zakoupit v redakci Vinařského obzoru nebo v e-shopu na www.vinarskyobzor.cz. Cena je 79 Kč vč. DPH 14%.


Žádné komentáře:

Okomentovat