Prohledat tento blog

2016-02-24

Co právě čtu...Rádce vlastníka lesa

O víkendu jsme byli celá rodina pozvaní na oběd do Morkůvek k Jendovi Skýpalovi (místní polesný) a Vendě Stávkové (sestřenka). Venda připravila bažantí polévku a kančí pečínku se šípkovou omáčkou. Přenáramně jsme si pochutnali. Po četných debatách o tématech lesa, zvěře atd. jsem byl panem hajným obdarován; Rádce vlastníka lesa I. a II..
Brožurky z let 2005 a 2012 vydal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL - neuvěřitelná zkratka!). Seznamují se základními pravidly vlastnictví lesa, uvádějí práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů vašeho lesa, informují o vašich pomocnících v lese, vysvětlují hospodaření v lese, vykládají založení lesního porostu na zemědělské půdě a zpravují o možnostech čerpání příspěvků, dotací a finanční pomoci vlasníkům lesů.
Věděli jste, že:
- každý smí vstupovat do vašeho lesa na vlastní nebezpečí, sbírat v něm pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest?
- při vstupu do lesa jej nesmíte poškozovat, nesmíte narušovat lesní prostředí a musíte dbát pokynů vlastníka, popř. nájemce?
- že v lese nesmíte rušit klid a ticho, nesmíte vstupovat do lesních porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví, nesmíte v v lese jezdit a stát s motorovými vozidly (to jsem zvědav na budoucí letošní červnové veselé příhody)
- váš lesní pozemek - přirozené životní prostředí zvěře - je s velkou pravděpodobností evidován jako honební
- odpovědnost za způsob hospodaření a za stav lesa nese vždy a v první řadě vlastník
- holinu je vlastník povinen řádně zalesnit do 2 let od jejího vzniku, do 7 let od jejího vzniku musí být následný lesní porost na ní zajištěn...

Žádné komentáře:

Okomentovat