Prohledat tento blog

2014-07-12

Tak hoši, kdo to byl?

Včera v pozdním odpoledni, mezi několika intenzivními dešti, započalo z jímky, která je u fotbalového hřiště v Němčičkách, vytékat cosi vínově fialovočerveného. Asi bych to ani nezaregistroval, ale když jsem přecházel mostek na koupaliště, plesklo mě to přes nos: sklepní vůně, kvasnice aj.
Jímka jímá odpadní vody z několika nemovitostí (soukromé domy, 2 vinařské provozy, několik rekreačních objektů) co jsou od ZD po toku potoka níže, protože jsou mimo hlavní kanalizaci obce. Jímka má pak údajně zařízení přečerpávající odpadní vody do čističky. Jenže stává se, že zařízení je čas od času zanešeno/ucpáno z důvodů příchodu nějakého materiálu, který tam nemá co dělat a pak se stane to, co je na snímku, že se nic nepřečerpává do čističky, ale valí to rovnou do potoka.
Je takový problém kaly při výrobě vína kompostovat? Vítězí pohodlnost. Předpisy určující jak nakládat s odpady při výrobě vína zjevně někoho nezajímají. Kdyby šlo o 2 litry kvasnic na dně demižonu....jenže tady do teklo intenzivně několik desítek minut a zrovna když prší...kdo to chtěl naředit a ulehčit si práci? Z chat to zjevně kvůli množství nebylo, mezi ZD Němčičky a sportovním areálem jsou ovšem 2 vinařské provozy. On by to byl problém i pro obecní čistírnu odpadních vod, kdyby jímka pracovala správně a vše se hezky nepozorovaně přečerpalo do čističky a do potoka nic nevyteklo - kvasnice jsou pro čistící proces velkou zátěží (stejně jako výpalky!). Náklady na provoz čističky pak kvůli takovému jednání stoupají a platí to všichni obyvatelé bez rozdílu v poplatcích za stočné nebo jak se to jmenuje, případně doplácí obec z rozpočtu. Předesílám, že o oplachovou vodu rozhodně nešlo....byla toho kvanta.
Takže, hoši, kdo byl to prase?


1 komentář: